ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam (Đã bao gồm VAT)
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
vn 770,000 ₫ 460,000 ₫
com.vn 670,000 ₫ 360,000 ₫
org.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
edu.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
net.vn 670,000 ₫ 360,000 ₫
name.vn 82,000 ₫ 52,000 ₫
idn.vn 42,000 ₫ 42,000 ₫
ac.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
gov.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
health.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
info.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
int.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
pro.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
biz.vn 670,000 ₫ 360,000 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế (Chưa bao gồm VAT)
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 330,000 ₫ 346,500 ₫
site 42,900 ₫ 735,900 ₫
fun 42,900 ₫ 515,900 ₫
online 42,900 ₫ 867,900 ₫
tech 119,900 ₫ 1,318,900 ₫
store 42,900 ₫ 1,428,900 ₫
net 348,700 ₫ 363,000 ₫
org 359,700 ₫ 370,700 ₫
info 616,000 ₫ 858,000 ₫
xyz 64,900 ₫ 328,900 ₫
asia 539,000 ₫ 548,900 ₫
xxx 3,003,000 ₫ 3,025,000 ₫
co 1,098,900 ₫ 1,120,900 ₫
top 49,500 ₫ 328,900 ₫
us 361,900 ₫ 361,900 ₫
in 407,000 ₫ 429,000 ₫
biz 449,900 ₫ 471,900 ₫
mobi 649,000 ₫ 671,000 ₫
tv 1,428,900 ₫ 1,439,900 ₫
co.in 198,000 ₫ 220,000 ₫
net.in 352,000 ₫ 374,000 ₫
org.in 198,000 ₫ 220,000 ₫
com.co 880,000 ₫ 902,000 ₫
me 1,109,900 ₫ 1,131,900 ₫
firm.in 198,000 ₫ 220,000 ₫
eu 237,000 ₫ 260,700 ₫
cc 911,900 ₫ 922,900 ₫
tel 583,000 ₫ 605,000 ₫
name 273,900 ₫ 284,900 ₫
gen.in 198,000 ₫ 220,000 ₫
ind.in 198,000 ₫ 220,000 ₫
tw 1,045,000 ₫ 1,067,000 ₫
land 858,000 ₫ 880,000 ₫
company 286,000 ₫ 308,000 ₫
academy 700,000 ₫ 781,000 ₫
gift 748,000 ₫ 770,000 ₫
marketing 858,000 ₫ 880,000 ₫
media 935,000 ₫ 957,000 ₫
zone 638,000 ₫ 712,800 ₫
ws 594,000 ₫ 616,000 ₫
shop 1,318,900 ₫ 1,340,900 ₫
blog 1,122,000 ₫ 1,144,000 ₫
club 539,000 ₫ 561,000 ₫
design 1,980,000 ₫ 2,002,000 ₫
art 539,000 ₫ 561,000 ₫
cloud 704,000 ₫ 726,000 ₫
life 645,000 ₫ 720,500 ₫
dev 561,000 ₫ 583,000 ₫
website 42,900 ₫ 526,900 ₫
space 42,900 ₫ 526,900 ₫
ru 114,000 ₫ 136,400 ₫
app 550,000 ₫ 671,000 ₫
love 1,023,000 ₫ 1,232,000 ₫
work 385,000 ₫ 407,000 ₫
live 737,000 ₫ 759,000 ₫
bar 2,882,000 ₫ 2,904,000 ₫
uk 186,000 ₫ 215,600 ₫
ca 332,000 ₫ 376,200 ₫
vip 693,000 ₫ 715,000 ₫
pro 616,000 ₫ 638,000 ₫
la 944,900 ₫ 933,900 ₫
com.au 319,000 ₫ 308,000 ₫
host 154,000 ₫ 2,464,000 ₫
press 154,000 ₫ 1,859,000 ₫
group 440,000 ₫ 462,000 ₫
io 1,683,000 ₫ 1,705,000 ₫
agency 477,000 ₫ 535,700 ₫
business 228,000 ₫ 261,800 ₫
contact 330,000 ₫ 352,000 ₫
ac 1,683,000 ₫ 1,705,000 ₫
digital 700,000 ₫ 781,000 ₫
domains 700,000 ₫ 781,000 ₫
email 700,000 ₫ 781,000 ₫
farm 645,000 ₫ 720,500 ₫
finance 1,062,000 ₫ 1,179,200 ₫
global 1,464,000 ₫ 1,621,400 ₫
ltd 477,000 ₫ 535,700 ₫
network 477,000 ₫ 535,700 ₫
news 561,000 ₫ 628,100 ₫
photos 422,000 ₫ 475,200 ₫
run 422,000 ₫ 475,200 ₫
sale 645,000 ₫ 720,500 ₫
services 645,000 ₫ 720,500 ₫
sh 1,256,000 ₫ 1,392,600 ₫
social 645,000 ₫ 720,500 ₫
software 645,000 ₫ 720,500 ₫
studio 561,000 ₫ 628,100 ₫
support 477,000 ₫ 535,700 ₫
team 645,000 ₫ 720,500 ₫
today 477,000 ₫ 535,700 ₫
training 645,000 ₫ 720,500 ₫
travel 2,367,000 ₫ 2,614,700 ₫
video 561,000 ₫ 628,100 ₫
watch 645,000 ₫ 720,500 ₫
works 645,000 ₫ 720,500 ₫
world 645,000 ₫ 709,500 ₫
wtf 645,000 ₫ 720,500 ₫